Szakképzés


A szakképzés rövid története

1966-ban - az iskola alapításának évében - gimnáziumi és szakközépiskolai osztályok indultak. 1968 szeptemberétől két osztályban kezdődött meg a szakközépiskolai képzés. 1971-től tiszta profilúvá vált az iskola, csak egészségügyi szakközépiskolai osztályok indultak. 1980-ig felmenő rendszerben 16 osztályban folyt az egészségügyi képzés. Ekkor egyesült a Dienes László Egészségügyi Szakközépiskola a Madzsar József Szakiskolával. Az 1986-os egészségügyi szakközépiskolai és szakiskolai nevelési és oktatási tervekben kiemelt feladattá vált az ápolók képzése. A tantervi váltás különösen az ápolástan-gondozástan tantárgyat érintette. A nevelésben, oktatásban mindenki szem előtt tartotta a személyiség fejlődését, a hivatástudatra nevelést és a beteg ember tiszteletét. A következő jelentős reformra 1993-ban az Országos Képzési Jegyzék (OKJ) megjelenésével az egészségügyi szakképzés szerkezetének átalakulására került sor. A képzések érettségire épültek. Kivezetésre került a szakközépiskolai oktatás. Iskolánk elsőként kapcsolódott az átalakulás folyamatába, az 1993-as tanévtől kísérleti jelleggel indítottuk az új képzési formát. A kísérleti tantervet iskolánk tanárai dolgozták ki. 2005-ben újabb változás következett. Bevezetésre került a moduláris képzés minden szakmában. Azt követően napjainkig többször alakították át a szakképzés szerkezetét. 2014-ben újra indult a szakközépiskolai oktatás a 8. osztály után. 2016 szeptemberétől a szakközépiskola elnevezése szakgimnáziumra változott. Jelenleg iskolánkban nappali munkarendben a szakgimnáziumi képzés 9-12. évfolyamig, valamint érettségire épülve 13-15. évfolyamig zajlik. Esti munkarendben érettségi után 13-15. évfolyamon történik. A hozzánk jelentkező tanulók az alábbi szakmák közül választhatnak:

Gyere hozzánk tanulni!

Ha az érettségire épülő nappali szakmai képzéseink közül választasz és a tanulmányi átlagod 3,01 felett van, 40.000 Ft-tól akár 105.000 Ft-ig terjedő ösztöndíjban is részesülhetsz!

További információ az Ápoló leszek ösztöndíjról

1. Nappali képzésben:

 • 9-12. évfolyamon – szakgimnázium.
 • Az érettségivel OKJ 52 720 01 Általános ápolási és egészségügyi asszisztens szakképesítést kapnak a tanulók. Plusz 1 év képzés után 54-el kezdődő OKJ-s szakképesítés szerezhető. Ez követően még egy év tanulás után 55-el kezdődő OKJ-s szakképesítés-ráépülés bizonyítványt kaphatnak a tanulók.

 • 13-14. évfolyam – szakgimnázium (érettségire épül)
 • gyakorló ápoló OKJ 54 723 02
 • gyakorló csecsemő-és gyermekápoló OKJ 54 723 03
 • fogtechnikus gyakornok OKJ 54 724 01
 • 15. évfolyam – szakképesítés-ráépülés
 • ápoló OKJ 55 723 01 (gyakorló ápoló szakképesítésre épül)
 • csecsemő-és gyermekápoló OKJ 55 723 02 (gyakorló csecsemő-és gyermekápoló szakképesítésre épül)
 • fogtechnikus OKJ 55 724 01 (fogtechnikus gyakornok szakképesítésre épül)


2. Felnőttoktatás (esti munkarend):

 • 13-14. évfolyamon (érettségire épül)
 • gyakorló ápoló OKJ 54 723 02
 • gyakorló mentőápoló OKJ 54 723 01
 • szociális gondozó OKJ 54 762 03
 • 15. évfolyamon – szakképesítés-ráépülés
 • ápoló OKJ 55 723 01 (gyakorló ápoló szakképesítésre épül)


Képzéseinket mindenkor a piaci igényhez igazítjuk. Olyan szakmákat próbálunk indítani, amivel a végzett tanulóink el tudnak helyezkedni a munka világában, és nem a munkanélküliek táborát gyarapítják. A szakmai gyakorlati képzés a Debreceni Egyetem Klinikai Központ és a Kenézy Gyula Kórház osztályain folyik, együttműködési megállapodással vagy tanulószerződéssel. A fogtechnikus gyakornokok és a fogtechnikusok tanulószerződéssel töltik a gyakorlatukat.

Célunk:

Magas színvonalú szakmai oktatás, professzionális önállóságra nevelés, a kor elvárásainak megfelelő szakemberek képzése, hogy megállják helyüket a mindennapi életben. Legyenek sikeresek, empatikusak és boldog emberek. Az iskola filozófiája, személyi és tárgyi feltételei adottak a kitűzött célok eléréséhez.
Esti osztályok tanítási napjai a 2017/2018-as tanévben

 • 13A1 - gyakorló ápoló: hétfő, csütörtök
 • 13A2 - gyakorló ápoló: kedd, szerda
 • 14A1 - gyakorló ápoló (keresztféléves): szerda
 • 14A2 - gyakorló ápoló: csütörtök, péntek
 • 15A1 - ápoló: hétfő, péntek
 • 15A2 - ápoló: kedd, szerda


 • Az oktatás 14:00 órától kezdődik

Képek a gyakorlati órákról


Szakmai vizsga

A 2016-2017-es tanév május – júniusi vizsgaidőszakában 10 szakképzős osztályban 240 tanuló tett szakmai vizsgát.
 • gyakorló ápoló 2 nappalis és 1 estis osztály 78 fővel
 • gyakorló csecsemő-és gyermekápoló 2 nappalis 41 fővel
 • fogtechnikus gyakornok 1 nappalis 14 fővel
 • ápoló 2 nappalis és 1 estis osztály 89 fővel
 • csecsemő-és gyermekápoló 1 nappalis osztály 18 fővel

Sikeresen levizsgáztak!


SikereinkDienes László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola

Dienes László Grammar School And Vocational School For Health Workers

4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16.
Tel.: 52-411-674
Fax: 52-541-734
email: dieneslg@gmail.com


Egészségügyi munkaközösség
Iskolánk a partnerintézménye