Külföldi kapcsolataink • Comenius találkozó - összefoglalás 2013

  Szabó Zsanett és Vincze Anna 11.a osztályos tanulók készítettek összefoglalót a két éves Comenius-együttműködésről, ami most sajnos lezárult. Reméljük, a nagy sikerű projektnek lesz folytatása a következő tanévtől.

  Letölthető, megnyitható az olvasáshoz innen. • Comenius találkozó Németország 2013. március.

  Tanulói beszámolók a cikkben, ami az olvasáshoz letölthető innen.


 • Comenius találkozó Olaszország 2012. december 2-7.

  Tanulói beszámolók a cikkben, ami az olvasáshoz letölthető innen.

 • Comenius találkozó Csehország 2012. szeptember 23-28. Hranice

  A rövid ismertető az újabb találkozóról és a tanulók beszámolói
  itt olvashatóak.
  Az érdeklődő tanulóknak és tanároknak az iskolában személyes élménybeszámolót is tartottak a résztvevők.

 • Leonardo - 2013.
  Tanulói beszámoló a Leonardo pályázat 2013. évi programjáról
  itt olvashatóak.
 • Leonardo 2011-2012.
  A második Leonardo da Vinci Mobilitás pályázatunk keretében is 12 tanuló utazhatott külföldi szakmai gyakorlatra. A terveink szerint Hollandia és Dánia volt a célország. A dán partnerrel korábban megromlott a kapcsolatunk, így a harmadik országként belépő Szlovákiába mentek a tanulóink. 10 fő Bredában és környékén a Regionaal Opleidingen Centrum West-Brabant partnerünknél, 2 fő Dunaszerdahelyen a Stredna Zdravotnicka Skola, Dunajskaja-streda /Vocational School for Social and Health Care szervezésében ismerkedett a fogadó ország egészségügyével, ápolási és idősgondozási szokásaival.

  Hollandiában időseket gondozó, ellátó otthonokban bentlakókat fürdettek, etettek, étkezéseket előkészítettek, gyógyszereztek, ágyakat húztak át, sebeket, sztómát láttak el. Szlovákiában kórházban látták el a gyakorlatukat, ők vért is vettek, sebeket láttak el, véralvadásgátló injekciót adtak be, több különböző osztályon forgóban dolgoztak. Megismerkedtek a fogadó ország ápolási szokásával, egészségügyi rendszerével. Részt vettek tanítási órán is, így sszehasonlíthatták a két iskola oktatási módszereit, felszereltségét, sok tapasztalatot szereztek szakmai területen, a nyelvgyakorlásan és az önálló boldogulás terén is.

  Szabadidejükben körbejárták a lakhelyül szolgáló városukat, a környéken kirándultak, több nevezetességet is megnéztek. Emberekkel, kultúrákkal, ételekkel, helyi szokásokkal ismerkedetek. A munkanaplók, élménybeszámolók alapján mindenki sokat tanult, sok érdekes dolgot tapasztalt. Minden kiutazó ajánlja társainak ezt a lehetőséget, amennyiben módjukban áll, ne hagyják ki. A kint szerzett tapasztalatokat beépítik tanulmányaikba, akár pozitív, akár negatív dolgokat észleltek.

  A diákok 2012. január közepétől február közepéig voltak a fogadó intézetekben. A héten négy napot dolgoztak, napi 6-8 órában. A fennmaradó időt társaikkal, a fogadóiskola tanulóival, és a szállásadókkal közös programokkal töltötték. Ezt a 29 napot beszámítjuk az iskolai gyakorlatukba és Europass mobilitási igazolványt is kaptak róla. A kint tartózkodás szakmai és szabadidős programjait előre egyeztettük a partnereinkkel. Rendszeresen konzultáltunk a heti több alkalommal hazaküldött munkanaplók és tapasztalatok alapján a tanulókkal, szükség esetén a fogadóintézmény által kijelölt mentorokkal.

  Mindegyik csoporttal utaztak kísérő tanárok is, akik az első héten sokat segítettek az alkalmazkodásban, munkahelyi beilleszkedésben. Közös programokat szerveztek a tanulókkal, kinti mentorokkal, gyakorló helyekre látogattak el. Hollandiába Mányi Judit és Derecichei Eszter, Szlovákiába Dr. Kollár Józsefné kísérték a diákokat. A gyakorlat 3. hetében az iskola igazgatója és Kiss Enikő tanárnő mentorlátogatásra érkezett Bredába. Megnéztek néhány gyakorlóhelyet, és az intézet vezetőivel konzultáltak a folytatásról, a cserekapcsolat lehetőségeiről.

  Pályázatunk teljes mértékben elérte célját. Újabb 12 tanuló szerezhetett tapasztalatot más ország ápolási, gondozási területein. A felkészítések sikeresek, voltak, mert a tanulóink hasznosítani tudták az ott szerzett ismereteket, tapasztalatokat. A többségnek látványos volt elsősorban a verbális idegen nyelvi fejlődése. Önértékelésük, szemléltük, alkalmazkodó-, problémamegoldó képességük is növekedett. Olyan élményekkel lettek gazdagabbak, amelyekre e pályázat nélkül nem tehettek volna szert. A kiutazók fele, (6 tanuló) hátrányos helyzetű, így különösen nekik volt jó, hogy a pályázatból teljes mértékben tudtuk biztosítani az utazási-, megélhetési költségeket, biztosításokat. Önerőre nem volt szükség senkinek sem. Minden visszajelzés pozitív volt, még azoknál is, akik bizonytalanok, félénkek voltak az indulás előtt.

  Reméljük, hogy tanulóink egyre többen, egyre bátrabban jelentkeznek és élnek a pályázat adta lehetőségekkel. A külföldön szerzett tapasztalatok, élmények beépülnek a szakmai munkájukba és a mindennapjaikba.

  A diákok élménybeszámolóit iskolaújságunkban a PEPITÁBAN olvashatjátok.

 • Within the scope of our second Leonardo da Vinci Mobility tender, twelve of our students had the opportunity to participate in a professional practice abroad.
  We were planning to have Holland and Denmark as our target countries but due to the shaky relationship with our Danish partner, some of our students went to Slovakia instead of Denmark.
  This way 10 of them travelled to Breda, to the Regionaal Opleidingen Centrum, in West-Brabant, and 2 of them acquired experience in nursing in the Vocational School for Social and Health Care of Dunajskaja-streda, Slovakia.
  In Holland, they helped with bathing, feeding the elderly, preparing the meals, distributing medication, making beds, dressing wounds and stomas in the care homes.
  In Slovakia, they worked in various hospital departments, took blood samples, dressed wounds, and gave anti-coagulant injections. They could get to know the health care systems and nursing protocols of the target countries, participated in lessons which provided them with the opportunity to compare the two countries’ systems of education, teaching methods, equipment, they gained professional experience, improved their language skills, and learned to be independent.
  In their free-time they went sightseeing in and around the target towns, discovered the local culture, food, customs and met new people. According to the accounts of their experiences, all of our students developed both professionally and personally.
  All of them recommend their peers to take advantage of this opportunity, since any kind of insight, observation of another culture, country and work ethic can be built into their studies, and can broaden their perspective. They had their practice from the middle of January to the middle of February, 2012. They worked four days a week, 6-8 hours a day, and spent the rest of their time with their hosts, their peers and the foreign students. Their 29-day-long practice is counted in their school practice, and they will get a Europass Mobility license.
  All the professional and leisure programs were pre-arranged by our and the receiving schools. We consulted the students and their mentors repeatedly. Both groups were accompanied by our own teachers who helped a lot during the very first week. They facilitated the adaptation to the new environment, organized programs for the students, and visited the work placements. In Holland, Mányi Judit and Derecichei Eszter escorted the students, while in Slovakia Dr. Kollár Józsefné joined the group. During the third week of the practice our headmaster and Kiss Enikő monitored the students in Breda. They visited some of the work placements and discussed the further possibilities of this exchange program with the heads of these institutions.
  Our tender completely realized our aims. Again twelve students could acquire professional experience in the field of nursing in a foreign country. The preparatory lessons proved to be successful as they provided them with useful knowledge and information. The majority of the students remarkably improved their language skills. Their self-esteem, way of thinking, adaptive and problem-solving skills developed to a great extent. This opportunity truly enriched our students in many ways. Six of them are socially disadvantaged. For them the fact that we could pay all the costs of living, the journey, the accommodation and the insurance was a blessing. No one had to finance anything on his/her own. Their feedback was positive.
  We hope our students will grab this opportunity in the future. May the experience acquired abroad be part of their professional practice and everyday life here in Hungary.

 • Comenius találkozó Svédország, Malmö
  2011. november 27 – december 2.


  Egy kis előzmény:
  A Comenius projektben részt vevő iskolák tanárai még szeptemberben elkészítették a két éves program menetrendjét.
  Minden országból 20 diák kapcsolódik be a programba, akik egy-egy külföldi partnerrel párban is dolgoznak, majd a látogatások alkalmával szállást biztosítanak egymásnak.
  A diákoknak minden egyes találkozó előtt kijelölt feladatokat kell megoldaniuk, feldolgozniuk, amelyeket a találkozók alkalmával be is mutatnak egymásnak, megbeszélik azokat.
  A svédországi út előtt a projektesekkel azt a kérdést jártuk körbe, hogy mi a nemzeti identitás,az Európához tartozás. Hogyan viszonyul ez a két identitás egymáshoz. Kérdőívet készítettünk , amelyet különböző korú, foglalkozású emberekkel töltettük ki, majd ebből egy elemzést készítettünk, következtetéseket próbáltunk levonni.
  Emellett a másik feladatunk az volt, hogy mutassuk be, hogy milyen sztereotípiák léteznek a különböző nemzetekkel kapcsolatban, mit gondolunk mi,magyarok magunkról és vajon mások mit tudnak rólunk. Ezeket a közösen összegyűjtött elemeket egy montázson ábrázoltuk.

  A találkozó

  A két hónapos munkánk eredményét is becsomagoltuk a bőröndjeinkbe, amikor Svédországba indultunk, ugyanis az első találkozót a svéd partnereink szervezték.
  Szó szerint viharos körülmények között, de szerencsésen megérkeztek a diákok és a kísérő tanárok Malmőbe, ahol nagy szeretettel vártak bennünket.
  A vendéglátó iskola neve Bladins School, amely Malmöben található. Ez egy nem nagy létszámú iskola, több épületben elszórt termekkel, de remek diákokkal.
  Hétfőtől csütörtök estig tartott a közös munka. A nap jelentős részét az iskolában töltöttük, ahol a diákok bemutatták az otthon elvégzett munka eredményeit, szerepjátékot kellett előadniuk, montázst készítettek. A késő délutánok és az esték szabadok voltak, amikor a vendéglátók szerveztek külön programokat a vendégeiknek.
  Csütörtök délután egy közös záró rendezvényen értékeltük a hetes munkát, ahol megállapíthattuk azt, hogy milyen jól sikerült összerázódni, és milyen jó volt együtt dolgozni, és talán tényleg sikerült egy kicsit ledönteni a már csak a fejekben létező határokat.

  Aztán úgy búcsúztunk, hogy viszontlátásra Debrecenben. Ugyanis a következő találkozót a mi iskolánk szervezi márciusban.

  A következő kihívás

  Március 5-től 9-ig látjuk vendégül a külföldi diákokat. Izgatottan készülünk a találkozóra: készül a „házi feladat”, amely bemutatja, hogy a debreceni egyetemen milyen tanulási lehetőségek vannak külföldiek számára. Emellett természetesen a szervezésre is koncentrálunk, hogy igazán jó házigazdái legyünk a rendezvénynek.

 • Riport a német nyelvű lektorral - készítette Soós Áron 11.A

 • A 2009-ben elnyert LEONARDO pályázat

  Tanulóink tanulmányaik befejezése után az egészségügyben, elsősorban ápolási területen fognak dolgozni. Ahhoz, hogy szakmájukban tájékozottabbak legyenek, jobban el tudjanak helyezkedni, iskolánk szükségesnek tartja, hogy ismerjenek meg külföldi módszereket, fejlesszék angol nyelvtudásukat.
  Azért pályáztunk a Tempus Közalapítvány Leonardo da Vinci Mobilitás pályázatára, hogy évfolyamonként néhány tanuló szerezzen gyakorlatot külföldi helyszínen. Ez bátorítóan, inspirálóan hatna társaikra is. A szerzett tapasztalataik, élményeik, a látott új módszerek beépülhetnének a jelenlegi gyakorlatokba.
  Iskolánk az ápoló osztályokban, a kötelező angol órákon felül, fakultatív jelleggel heti 4 órában szakmai angol órákat biztosított az érdeklődő tanulóink számára. Az utazókeretbe való bekerüléshez előnyt jelentett az ezeken való részvétel.

  A gyakorlat során tanulóink házi-, illetve intézeti beteg vagy idős gondozásban vettek részt. Jobban szerettük volna, ha a gyakorlatukat gyógyító intézetekben töltik, de a fogadóintézmények ebben a ciklusban itt tudtak számukra gyakorló helyet biztosítani.
  A betervezett tevékenységek nagy részét itt is el tudták végezni. Az ápolókkal együtt dolgoztak, de az utolsó hetekben, sokan már önálló munkát is kaptak. Megismerkedtek a dán, illetve holland idősgondozás folyamataival, sajátosságaival. Összehasonlíthatták a mai magyar gyakorlattal.
  Alapápolási tevékenységeket végeztek, gyakorolva az itthon tanultakat, és az idegen nyelven történő kapcsolatteremtést idegen közegben. Ezáltal fejlődött az angol nyelvű kommunikációs és szakmai nyelvismeretük. Az angol nyelvet tanító kollégák visszajelzése alapján szakmai nyelvismeretük sokat javult.

  A kiutazók mindegyike ápoló képzésen vesz részt, melynek OKJ száma: 54 72301 1000 0000. Az ápoló szakma jellegéből adódóan fogyatékkal élők nem vehetnek részt a képzésünkben. Négy hátrányos helyzetű tanuló utazhatott, a tervezett kettő helyett. Egyik közülük már állásajánlattal tért vissza.

  A pályázatunkat a dán Social- and Health Care Schools Region South intézménnyel együtt adtuk be. Az első turnus résztvevői 2010. május 02-től május 29-ig az általuk biztosított gyakorlóhelyeken, Odense-ben és Vejle-ben, az ő mentorálásuk segítségével vettek részt szakmai gyakorlaton.

  A holland Regional Opleidingen Centrum West-Brabant iskolába, Bredába utazott a következő csoport. A városban, illetve a város környékén lévő gyakorlóhelyeken dolgoztak. Ez az utazás 2011. február 25. és március 27. között történt.
  Mindkét csoport beilleszkedését kint tartózkodó kísérőtanár segítette az első héten. A hét öt munkanapján napi 6-8 órában dolgoztak.
  Az első napon megismerkedtek a fogadóintézménnyel és a helyi ápolási szokásokkal, protokollokkal. Megismerték a munkabeosztásukat, munkahelyeiket, kinti mentorukat, kísérőiket. A második naptól már a gyakorlóhelyekre mentek, és elkezdték a tényleges munkát.
  A kísérőtanárnő miden helyet meglátogatott, és szükség esetén tanácsokkal látta el a diákokat. Mindegyik fogadóintézmény szervezett közös programot a tanulóinkkal. Kötetlen vacsora, vagy közös beszélgetés, jéghokizás, egymás iskolájának megismerése is a programok között szerepelt.
  A szállások is lehetőséget nyújtottak a másik országának, az ország kultúrájának a megismerésére, mert nem elszigetelten, hanem családoknál, kollégiumban laktak.
  Az internetes felkészítés során már itthon eltervezték, milyen nevezetességeket fognak megnézni, milyen szabadidős tevékenységekre lesz módjuk. Ezeket nagyrészt körbe is járták szabadidejükben, felfedezve a várost és annak környékét, ahol éltek.

  A projekt eredményei szerteágazóak. A kiutazók megismerték más országok ápolási, gondozási tevékenységét, szokásait, betekintést nyertek más országok kultúrájába, életébe. Fejlődött szakmai és kommunikációs nyelvi képességük. A szerzett tapasztalatokat beépíthetik az itteni gyakorlatokba. Az idegen környezet miatt javult alkalmazkodó- és konfliktuskezelő képességük, önértékelésük, magabiztosságuk, informatikai tudásuk. A többi diák az ő tapasztalataik alapján jobban mer jelentkezni a következő kiutazási lehetőségekre. A fogadóintézmények közötti jó kapcsolat kialakításával megnyílik a lehetőség újabb intézményekkel történő kapcsolatteremtésre, újabb gyakorlóhelyek reményében.
  Mindkét fogadó iskola küldött városunkba szakmai gyakorlatra diákokat. Ezek szervezésében, koordinálásában segítséget nyújtottunk, így várhatóan megalapoztuk a további kölcsönös együttműködés lehetőségét.
  A pályázat célját megvalósítottuk, sikeresen megtörténtek a kiutazások. Tanulóink, és tanáraink és a projektcsapat tagjai sok tapasztalatot szereztek, melyet kamatoztatni fognak a következő projektekben, és a mindennapi életben.
  Az iskolánk tanáraiból alakult projektcsapat közös munkájának eredménye ez a jól sikerült pályázat, illetve annak megvalósítása. A projekt menedzser Mányi Judit volt, aki az utazásszervezést, biztosításkötést, és a feladatok koordinálását végezte. A szakmai felkészítő, és a Dániába utazó kísérőtanár Pappné Gyöngyösi Éva volt Az angol nyelvű levelezés, nyelvi felkészítés koordinátora és a kísérő tanár Hollandiába Kiss Enikő volt. Az angol nyelvű levelezés a dánokkal Potyókné Makónyi Erika végezte. A gazdasági ügyek intézésének felelőse Szatmáriné Varga Erika volt.
  A külföldi szakmai gyakorlaton résztvevő tanulók: Cseppentő Tímea, Greskó Nikoletta, Kondás Mariann, Morvai Vivien, Szabó Barbara, Czeglédi Beáta, Baji Bernadett, Czövek Zsuzsa, Domján Péter, Fekete Eszter, Kelemen Szabina, Kovács Márta


Dienes László Görögkatolikus Gimnázium, Egészségügyi Szakgimnázium és Szakközépiskola

Dienes László Grammar School And Vocational School For Health Workers

4027 Debrecen, Thomas Mann u. 16.
Tel.: 52-411-674
Fax: 52-541-734
email: dieneslg@gmail.com

Iskolánk a partnerintézménye